Chi tiết
  • Ngày:
    Tháng Hai 12, 2018
  • Danh mục:
  • Người đăng:
  • Dịch vụ:
    Heat Pump Installation
Mô tả

Tên công ty: CÔNG TY TNHH DDK VIỆT NAM (DDK)

Địa điểm: Số 20 VSIP II, Đường Dân Chủ, KCN VSIP II, Bến Cát, Bình Dương.